סגירות חורף לכל מבנה פתוח שהרצון לעשות בו שימוש בגשמים וברוחות